مهندس قاسم پور شهردار طالقان به همراه مسئولین واحدها به همراه جمعی از شهروندان از روند اجرایی پروژه بهسازی معابر اصلی و فرعی محله خسبان بازدید کردند. در ادامه مهندس قاسم پور و معاونت خدمات شهری با جمعی از شهروندان دیدار و گفتگو کردند و با مشکلات اهالی از نزدیک آشنا شدند.

مهندس قاسم پور شهردار طالقان به همراه مسئولین واحدها به همراه جمعی از شهروندان از روند اجرایی پروژه بهسازی معابر اصلی و فرعی محله خسبان بازدید کردند.

در ادامه مهندس قاسم پور و معاونت خدمات شهری با جمعی از شهروندان دیدار و گفتگو کردند و با مشکلات اهالی از نزدیک آشنا شدند.