عملیات لکه گیری و آسفالت بلوار آیت الله طالقانی (خروجی و ورودی مسیر چالان) توسط واحد عمران شهرداری طالقان انجام شد

عملیات لکه گیری و آسفالت بلوار آیت الله طالقانی (خروجی و ورودی مسیر چالان) توسط واحد عمران شهرداری طالقان انجام شد