امروز : شنبه ۰۱ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۴۰

مسئول واحد حقوقی و قراردادها

مسئول واحد حقوقی و قراردادها
مسئول واحد حقوقی و قراردادها
سه شنبه | ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ - ۱۴:۲۷ |
کد خبر : ۸۷ |
معرفی واحدها

مسئول واحد حقوقی:

سید مهدی حسینی