امروز : شنبه ۰۱ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۵۹

مسئول خدمات شهر

مسئول خدمات شهر
مسئول خدمات شهر
سه شنبه | ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ - ۰۵:۵۷ |
کد خبر : ۹۴۵ |
معرفی واحدها

مسئول خدمات شهر:

آقای سعید یزدانی