امروز : شنبه ۰۳ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۵۱

Breadcrumbs

مناقصه و مزایده

آگهی مناقصه

مناقصه عمومی
آگهی مزایده یک دستگاه ویلایی

شهرداری طالقان قصد دارد یک دستگاه ویلایی مسکونی 6 دانگ را در مزایده به فروش برساند.
مزایده حضوری تعدادی از وسائط نقلیه شهرداری طالقان

مزایده حضوری تعدادی از وسائط نقلیه شهرداری طالقان
مناقصه عمومی (نوبت اول)

مناقصه عمومی (نوبت اول

مزایده

مناقصه