امروز : سه شنبه ۰۷ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۲۷

گزارش تصویری - تلاش شبانه روزی نیروهای شهرداری طالقان جهت برف روبی و نمک پاشی معابر حوزه شهری


تلاش شبانه روزی نیروهای شهردار...
جزئیات
تلاش شبانه روزی نیروهای شهردار...
جزئیات
تلاش شبانه روزی نیروهای شهردار...
جزئیات
تلاش شبانه روزی نیروهای شهردار...
جزئیات
تلاش شبانه روزی نیروهای شهردار...
جزئیات
تلاش شبانه روزی نیروهای شهردار...
جزئیات
تلاش شبانه روزی نیروهای شهردار...
جزئیات
تلاش شبانه روزی نیروهای شهردار...
جزئیات
تلاش شبانه روزی نیروهای شهردار...
جزئیات
تلاش شبانه روزی نیروهای شهردار...
جزئیات