امروز : دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۱:۰۹

ادامه عملیات لکه گیری و پخش آسفالت در بلوار آیت الله مطهری

ادامه عملیات لکه گیری و پخش آسفالت در بلوار آیت الله مطهری (ره ) توسط شهرداری طالقان به انجام رسید .
ادامه عملیات لکه گیری و پخش آسفالت در بلوار آیت الله مطهری
چهارشنبه | ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ - ۰۹:۰۸ |
کد خبر : ۲۲۲ |
اخبار

مزایده

مناقصه