چهارشنبه, 27 دی 1396

عنوان : آمار بارش‌ها در 6 حوضه آبریز
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ 
ساعت : ۸:۵۵:۵۰

وضعیت بارندگی کشور از اول مهر تا 26 فروردین در سال آبی 96-95 اعلام شد. گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران حاکی از این است که ارتفاع کل ریزش‌های جوی از مدت مذکور بالغ بر 205 میلی‌متر است.
 
این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (198 میلی‌متر) 4 درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (200 میلی‌متر) دو درصد افزایش نشان می‌دهد. حجم کل بارش‌ها از اول مهر تا 26 فروردین نیز 337.846 میلیارد مترمکعب است. میزان ریزش‌های جوی در مدت زمان بررسی در مقایسه با متوسط بلندمدت و سال آبی گذشته به تفکیک 6 حوضه آبریز اصلی نیز منتشر شده است. اطلاعات آماری در این بخش نشان می‌دهد که در حوضه آبریز دریای خزر میزان بارش‌ها 273 میلی‌متر ثبت شده که نسبت به سال آبی گذشته 25درصد و نسبت به متوسط 48ساله 6 درصد افت داشته است. در حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان میزان بارش‌ها 344 میلی‌متر ثبت شده که نسبت به سال آبی گذشته 4 درصد و نسبت به متوسط بلندمدت 6 درصد رشد داشته است. در حوضه آبریز دریاچه ارومیه میزان بارش‌ها 180 میلی‌متر ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته 27 درصد و نسبت به متوسط بلندمدت 8 درصد کاهش یافته است.
در حوضه فلات مرکزی میزان بارش‌ها 140 میلی‌متر ثبت شده که نسبت به مدت مشابه در سال آبی گذشته 26 درصد و نسبت به متوسط بلندمدت 8 درصد افزایش یافته است. در حوضه آبریز مرزی شرق نیز میزان بارش‌ها نسبت به سال آبی گذشته 32 درصد و نسبت به متوسط بلندمدت 33 درصد کاهش یافته است. میزان بارش‌ها در این حوضه آبریز 57 میلی‌متر ثبت شده است. در حوضه آبریز قره‌قوم نیز میزان بارش‌ها 170 میلی‌متر ثبت شده که نسبت به سال آبی گذشته 9 درصد و نسبت به متوسط بلندمدت 3 درصد افزایش داشته است. حداکثر بارندگی ثبت‌شده در سال آبی جاری مربوط به ایستگاه چهلگرد در استان چهارمحال و بختیاری است و حداقل بارندگی ثبت‌شده نیز در ایستگاه محمدآباد یزد بوده است.:. پورتال شهرداری طالقان .: