امروز : یکشنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۰۰:۵۹

نصب تعدادی دیگرازتابلوهای معابرمحله حسنجون وسیدآباد

مرحله دوم نصب تابلوهای نام به همراه پایه در تعدادی دیگر از معابر و کوچه های محله حسنجون و سید آباد توسط شهرداری طالقان انجام پذیرفت.
نصب تعدادی دیگرازتابلوهای معابرمحله حسنجون وسیدآباد
چهارشنبه | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ - ۰۷:۲۷ |
کد خبر : ۱۰۶۸ |
اخبار

 مرحله دوم  نصب  تابلوهای  نام  به همراه پایه  در تعدادی دیگر از معابر و کوچه های محله حسنجون و سید آباد  توسط شهرداری طالقان انجام پذیرفت.  

🔹 ادامه عملیات چاپ و نصب تابلوهای معابر محله های شهر با لحاظ شدن اولویت ها و زمان بندی انجام خواهد پذیرفت .

" روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر  طالقان "