امروز : چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۴۷

Breadcrumbs

اخبار سایت

عملیات پاکسازی و جمع آوری سنگ های ریزشی در مسیر ورودی محله گزینان و جاده نازرو

عملیات پاکسازی و جمع آوری سنگ های ریزشی در مسیر ورودی محله گزینان و جاده نازرو توسط نیروهای خدمات شهر شهرداری انجام شد
عملیات مخلوط ریزی و تسطیح معابر محله گلینک

عملیات مخلوط ریزی و تسطیح معابر محله گلینک توسط نیروهای خدمات شهر و موتوری انجام شد
تشکیل کارگروه ویژه توسعه شهرستان طالقان

کارگروه ویژه توسعه شهرستان طالقان در استانداری البرز با حضور فرماندار و شهردار و جمعی از مسولین شهرستان تشکیل شد.
آغاز عملیات همسطح سازی کوچه شهید سید ابوالفضل میرحسینی محله گلینک

عملیات همسطح سازی کوچه شهید سید ابوالفضل میرحسینی محله گلینک توسط واحد عمران شهرداری طالقان انجام شد.
عملیات مخلوط ریزی و تسطیح کوچه فروردین

عملیات مخلوط ریزی و تسطیح کوچه فروردین توسط نیروهای خدمات شهر و موتوری شهرداری انجام شد.
عملیات مخلوط ریزی و تسطیح کوچه نسترن محله حسنجون و سید آباد

عملیات مخلوط ریزی و تسطیح کوچه نسترن محله حسنجون و سید آباد توسط نیروهای خدمات شهر و موتوری شهرداری انجام شد.
 عملیات مخلوط ریزی و تسطیح خیابان فرعی جنب میدان چالدشت

عملیات مخلوط ریزی و تسطیح خیابان فرعی جنب میدان چالدشت توسط نیروهای خدمات شهر و موتوری شهرداری انجام شد.
نصب بنر تصویر شهدای گرانقدر محله شهرک

نصب بنر تصویر شهدای گرانقدر محله شهرک توسط واحد روابط عمومی شهرداری طالقان انجام شد.
عملیات تعویض و تعمیر لامپهای میدان چالدشت

عملیات تعویض و تعمیر لامپهای میدان چالدشت جهت بهبود روشنایی این میدان توسط نیروهای واحد تاسیسات شهرداری انجام شد.

مزایده

مناقصه

حفظ محیط زیست

اصل پنجاهم قانون اساسی : «در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی میشود. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست ویا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا نماید، ممنوع میباشد».