برگزاری انتخابات نماینده کارگران شهرداری طالقان

با حضور نماینده اداره کار و با شرکت کارگران واحدهای مختلف شهرداری طالقان، انتخابات نماینده کارگران شهرداری برگزار گردید.
برگزاری انتخابات نماینده کارگران شهرداری طالقان
چهارشنبه | ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ - ۱۰:۳۵ |
کد خبر : ۹۸۱ |
اخبار

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این انتخابات آقای حکمت مامانی با کسب اکثریت آراء به عنوان عضو اصلی و غلامرضا حاجی پور به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.

از اهداف برگزاری این انتخابات پیگیری مطالبات کارگران شهرداری با رویکرد تشویق کارگران جهت مشارکت در امور، توسعه رضایتمندی شغلی، توسعه فرهنگ کار گروهی و مشارکت کارگران در امور اجرایی و مطالباتی است.