بازدید از معابر، اماکن، راهها و سایر نیازهای عمرانی محله گلینک

شهردار طالقان به اتفاق ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر، پنجشنبه مورخه ۲۰ آبان ۱۴۰۰ پیرو اطلاعیه منتشره، از معابر، اماکن، راهها و سایر نیازهای عمرانی محله گلینک با همراهی اهالی محترم این محله بازدید به عمل آوردند.
بازدید از معابر، اماکن، راهها و سایر نیازهای عمرانی محله گلینک
پنج شنبه | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ - ۲۲:۴۵ |
کد خبر : ۹۸۲ |
اخبار

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این بازدید علاوه بر تصمیم گیری در خصوص چند طرح عمرانی مهم از جمله:
۱. ساماندهی راه ورودی به محله
۲. بررسی امکان احداث جاده دسترسی به مزار
۳. اولویت سنجی نیازهای مربوط به بهسازی معابر که مورد بررسی قرار گرفت،

همچنین نسبت به انعکاس پیشنهادات شهروندان گرانقدر در خصوص طرح تفصیلی به مراجع مربوطه تصمیم گیری گردید.