امروز : یکشنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۰۰:۵۵

حفظ و نگهداری فضای سبز

اجرای عملیات به زراعی و کود دهی درختان رفیوژ بلوار ها، میادین و پارکهای سطح شهر در حال انجام است.
حفظ و نگهداری فضای سبز
چهارشنبه | ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ - ۰۶:۰۹ |
کد خبر : ۹۹۲ |
اخبار

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، اجرای عملیات "به زراعی و کود دهی  درختان" با هدف تنظیم و تقویت کمی و کیفی بافت خاک و افزایش بهره وری، حاصلخیزی و بهبود ارتقا کیفیت توسط واحد فضای سبز در رفیوژ بلوارها، میادین و پارکهای سطح شهر در حال انجام است.

حفظ و نگهداری فضای سبز

خدمت رسانی جهت حفظ و نگهداری فضای سبز شهری ادامه دارد.