آغاز عملیات احداث مرکز انتقال موقت زباله شهر طالقان
۱۰ خرداد ۱۳۹۹

آغاز عملیات احداث مرکز انتقال موقت زباله شهر طالقان

مهندس قاسمپور شهردار طالقان با اعلان خبرِ آغاز عملیات احداث مرکز زباله موقت در حوزه شهری گفت: با پیگیری های مستمر، برگزاری جلسات متعدد و بازدیدهای میدانی مرکز انتقال موقت زباله مشخص و عملیات احداث آن آغاز گردید. شهردار طالقان اضافه کرد: با تصویب کمیته پسماند استان و تخصیص اعتبار برای ساماندهی مرکز انتقال موقت […]