آغاز عملیات احداث نهر
پایان عملیات احداث نهر شامل قالب بندی و بتن درجا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
احداث نهر

پایان عملیات احداث نهر شامل قالب بندی و بتن درجا

پایان عملیات احداث نهر شامل قالب بندی و بتن درجا با تلاش همکاران واحد امانی ???? کوچه مهر