آغاز عملیات تعمیر محور چالان
۲۷ خرداد ۱۳۹۸

آغاز عملیات تعمیر محور چالان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، این عملیات در ادامه اقدامات پیش گیرانه پس از  نشست شانه این جاده شامل خاکریزی، مخلوط ریزی و توسعه شانه خاکی صورت پذیرفت. خدمت رسانی جهت تامین رفاه و ایمنی شهروندان در شهر ادامه دارد ….