آغاز عملیات فضاسازی و انتقال ایستگاه تاکسی قشلاق
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

آغاز عملیات فضاسازی و انتقال ایستگاه تاکسی قشلاق