آغاز پرسش و پاسخ شهروندان محترم در ارتباط مستقیم از طریق سامانه سامد
آغاز پرسش و پاسخ شهروندان محترم در ارتباط مستقیم از طریق سامانه سامد ۰۱ بهمن ۱۴۰۲

آغاز پرسش و پاسخ شهروندان محترم در ارتباط مستقیم از طریق سامانه سامد

#هم_اکنون .. (ساعت ۹/۴۵ مورخه ۱/ ۱۱/ ۱۴۰۲) آغاز پرسش و پاسخ شهروندان محترم در ارتباط مستقیم از طریق سامانه سامد (استانداری البرز ) شماره ۱۱۱ با دکتر لطفی شهردار طالقان