آماده باش اکیپ های برف روبی شهرداری و ادامه عملیات بازگشایی معابر
آماده باش اکیپ های برف روبی شهرداری و ادامه عملیات بازگشایی معابر ۱۳ آذر ۱۴۰۱

آماده باش اکیپ های برف روبی شهرداری و ادامه عملیات بازگشایی معابر

کلیه نیروهای خدمات رسان و اکیپ های برف روبی شهرداری ضمن آماده باش کامل از نیمه شب گذشته با استقرار در معابر اصلی اقدام به نمک پاشی و برف روبی کردند