آموزش اطفاء حریق به پرسنل اداره برق شهرستان طالقان
آموزش اطفاء حریق به پرسنل اداره برق شهرستان طالقان ۰۹ آذر ۱۴۰۱

آموزش اطفاء حریق به پرسنل اداره برق شهرستان طالقان

عملیات اطفاء حریق توسط کارشناسان واحد آتش نشانی شهرداری به پرسنل پرتلاش و زحمتکش اداره برق شهرستان طالقان در حیاط این اداره آموزش داده شد