اجرای عملیات فشاربرداری از لوله گاز به علت رانش بلوار امام خمینی(ره)
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

اجرای عملیات فشاربرداری از لوله گاز به علت رانش بلوار امام خمینی(ره)

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، عملیات فشاربرداری از لوله گاز به علت رانش بلوار امام خمینی(ره) نرسیده به سه راه تهران و اقدامات لازم با حضور مامورین اداره گاز و شهرداری طالقان جهت انتقال به محل مناسب و مخلوط ریزی مسیر حفاری با رعایت اصول فنی و ایمنی انجام شد.