احداث شبکه روشنایی بلوار
احداث شبکه روشنایی جدید در مسیر انتهایی بلوار آیت اله طالقانی (چالان) ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

احداث شبکه روشنایی جدید در مسیر انتهایی بلوار آیت اله طالقانی (چالان)

در راستای تامین رفاه شهروندان قریب به ۷۰۰ متر شبکه روشنایی جدید در مسیر انتهایی بلوار آیت اله طالقانی (چالان) احداث و مورد بهره برداری قرار گرفت.