احداث کانال
عملیات احداث کانال جهت کنترل و هدایت آبهای سطحی ۰۲ آذر ۱۴۰۱

عملیات احداث کانال جهت کنترل و هدایت آبهای سطحی

عملیات احداث کانال جهت کنترل و هدایت آبهای سطحی، ابتدای ورودی خیابان مهستان (منابع طبیعی) در ادامه اقدامات شهرداری طالقان با هدف ساماندهی و بهینه سازی معابر توسط واحد عمران و امانی شهرداری طالقان انجام شد