استعلام بها
ایجاد سامانه های جمع آوری و دفع زباله های شهری و روستایی شهر طالقان ۱۲ آذر ۱۴۰۱
استعلام بها

ایجاد سامانه های جمع آوری و دفع زباله های شهری و روستایی شهر طالقان

ایجاد سامانه های جمع آوری و دفع زباله های شهری و روستایی شهر طالفان (خرید و حمل مخزن زباله ۷۷۰ لیتری، آهنی گالوانیزه) به مبلغ ۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانداری البرز ۱۴۰۱ جهت دریافت اسناد به سامانه www.setadiran.ir مراجعه فرمایید، از مورخه ۱۰ / ۹ / ۱۴۰۱ جهت دریافت اسناد تا […]