اطلاعیه به منظور نظافت، زیبا سازی و حفظ محیط زیست
۱۱ آذر ۱۳۹۷

اطلاعیه به منظور نظافت، زیبا سازی و حفظ محیط زیست

لازم به ذکر است که تخلیه هرگونه نخاله و زباله در سطح شهر پیگرد قانونی دارد و شهرداری طالقان در این خصوص اقدامات لازم حقوقی را انجام میدهد.