اطلاعیه تاکسی گردشی
تاکسی گردشی داخلی شهرک در مسیرهای شهرک — پردسر و میدان جلال به شهرکسازی (سایت اداری) ۱۵ فروردین ۱۴۰۲
اطلاعیه

تاکسی گردشی داخلی شهرک در مسیرهای شهرک — پردسر و میدان جلال به شهرکسازی (سایت اداری)

تاکسی گردشی داخلی شهرک در مسیرهای شهرک — پردسر و میدان جلال به شهرکسازی (سایت اداری) جهت تسهیل در تردد شهروندان، با همت شورای اسلامی شهر و شهرداری طالقان در سال جدید نیز همه روزه در حال ارائه خدمات می باشد .