اقامه نماز جماعت در شهرداری در اولین روز از ماه مبارک رمضان
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

اقامه نماز جماعت در شهرداری در اولین روز از ماه مبارک رمضان