اقدامی تاثیرگذار در شوراهای اسلامی شهرستان طالقان جهت بررسی مشکلات
۰۳ خرداد ۱۳۹۸

اقدامی تاثیرگذار در شوراهای اسلامی شهرستان طالقان جهت بررسی مشکلات

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، نخستین جلسه مجمع هماهنگی و راهبری شوراهای اسلامی شهرستان طالقان با حضور اعضای شوراهای اسلامی شهرستان، شهر ، بخش مرکزی و بخش بالا طالقان به منظور تقویت، هماهنگی، هم اندیشی و هم افزایی در راستای وظایف قانونی شوراهای اسلامی و تحقق حقوق معوقه شهروندان برگزار شد. بر پایه این […]