اولین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان طالقان
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

اولین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در  این جلسه دکتر جهانی فرماندار، مهندس قاسمپور شهردار، ریاست شبکه بهداشت و درمان و سایر مسئولین ذیربط حضور داشتند و در خصوص اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون بالا، موضوع زباله های شهر و روستاها، آب آشامیدنی روستاها، محصولات ارگانیک و غیر ارگانیک عرضه شده در طالقان، […]