بازدید از روند اجرایی زیرسازی بلوار آیت الله طالقانی
بازدید از روند اجرایی زیرسازی بلوار آیت الله طالقانی ۰۹ مهر ۱۴۰۱
بازدید روز

بازدید از روند اجرایی زیرسازی بلوار آیت الله طالقانی

دکتر لطفی شهردار طالقان ضمن بازدید از روند اجرایی زیرسازی بلوار آیت الله طالقانی در محدوده پردسر خواستار تسریع در اجرای این پروژه شد.