بازدید از روند اجرایی پروژه مرکز انتقال زباله شهرداری طالقان
۱۷ خرداد ۱۳۹۹

بازدید از روند اجرایی پروژه مرکز انتقال زباله شهرداری طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این بازدید شهردار طالقان ضمن تشریح جزئیات فنی این پروژه، در خصوص مسائل زیست محیطی در نظر گرفته شده  توضیحاتی را عنوان نمود. لازم به ذکر است که در این مرکز فقط زباله از یک ماشین به ماشین بزرگتر جهت انتقال  به حلقه دره کرج صورت خواهد پذیرفت […]