بازدید از عملیات خاکبرداری رانش جنب پمپ بنزین
۱۴ تیر ۱۳۹۹

بازدید از عملیات خاکبرداری رانش جنب پمپ بنزین

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، این عملیات بمنظور پاکسازی خاکهای رانشی، زه کشی ، آماده سازی حاشیه بلوار جهت جدول گذاری و آسفالت در دست اقدام قرار گرفت . باربرداری و ایمن سازی خاکهای منطقه به دلیل مجاورت با پمپ بنزین شهر طالقان و پیشگیری از خطرات احتمالی و حادثه ساز از اهداف دیگر […]