بازدید از محل رانش زمین در بلوار ورودی شهر طالقان
۱۶ خرداد ۱۳۹۸

بازدید از محل رانش زمین در بلوار ورودی شهر طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این بازدید که با حضور شهردار و آقای حسن عباسی کارشناس زمین شناسی صورت پذیرفت، ضمن بررسی محل رانش و اقدامات صورت گرفته، راهکارهای اجرایی جهت تسریع در بازگشایی لاین جنوبی بلوار امام خمینی(ره)  ارائه گردید.