بازدید از معابر محله خسبان
۲۷ آبان ۱۴۰۰

بازدید از معابر محله خسبان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، دکتر لطفی شهردار، سرکارخانم حمیرا مقیمی ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر، روز پنجشنبه مورخه ۲۷ آبان ۱۴۰۰ با همراهی اهالی محله خسبان، از وضعیت معابر، راهها و نیازهای عمرانی این محله بازدید به عمل آوردند. در این بازدید ضمن بررسی اقدامات انجام شده، کلیه پروژه های عمرانی قابل […]