بازدید از معابر محله کولج
۰۳ دی ۱۴۰۰

بازدید از معابر محله کولج

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر روز پنجشنبه مورخه ۲  دی ماه ۱۴۰۰ با همراهی تعدادی از اهالی، مطلعین، هیات امنا و صاحب نظران کولج بالا و کولج پایین از وضعیت معابر اصلی و فرعی، پلها، اماکن، انهار،  کوچه ها و سایر  نیازهای عمرانی این محله بازدید به عمل […]