بازدید شهردار از واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری طالقان
۱۱ مرداد ۱۳۹۹

بازدید شهردار از واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این بازدید شهردار طالقان ضمن گفتگو با آقای رنجبران مسئول آتش نشانی طالقان تاکید کرد: همانطور که میدانیم شغل آتش نشانی غیرقابل پیش بینی است و نیروهای جان برکف آتش نشانی با از خودگذشتگی آرامش خود و خانواده هایشان را جهت حفظ جان و مال مردم به مخاطره […]