بازدید مهندس جهانی فرماندار طالقان از شورای اسلامی شهر
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

بازدید مهندس جهانی فرماندار طالقان از شورای اسلامی شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این دیدار جناب آقای میرحسینی ریاست شورای اسلامی شهر و سایر اعضا به شرح مختصری از فعالیتها و اقدامات مهم شورای دوره پنجم پرداختند.