بازدید مهندس قاسمپور شهردار به همراه معاونت خدمات شهر از وضعیت کانال قاسم دره
۰۵ آبان ۱۳۹۸

بازدید مهندس قاسمپور شهردار به همراه معاونت خدمات شهر از وضعیت کانال قاسم دره

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، شهردار طالقان ضمن بازید از ورودی کانال قاسم دره، جنب سازمان هواشناسی دستور پاکسازی خاکهای رانشی از دهانه کانال را صادر نمود. پاکسازی ورودی این کانال علاوه بر انتقال مناسب شریان آبهای سطحی، مانع از انباشت گل و لای و افزایش حجم سیلاب میگردد.