برگزاری انتخابات هیات مدیره تعاونی مسکن شهرداری طالقان
۲۹ آذر ۱۴۰۰

برگزاری انتخابات هیات مدیره تعاونی مسکن شهرداری طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این انتخابات از مجموع آرا ثبت شده آقایان حکمت مامانی با ۴۱ رای، حسن باریکانی ۳۴ رای و سید حافظ سادات رسول با ۳۳ رای ماخوذه به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و غلامرضا حاجی پور با ۳۸ رای به عنوان بازرس و آقایان علیرضا سروری با ۲۵ […]