برگزاری جشنواره فرهنگی، تفریحی آدم برفی
۱۳ بهمن ۱۳۹۸

برگزاری جشنواره فرهنگی، تفریحی آدم برفی

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، شهرداری و شورای اسلامی شهر طالقان در راستای ترویج و اجرای برنامه های فرهنگی اقدام به برگزاری جشنواره آدم برفی نموده اند. در حاشیه این مراسم مهندس قاسمپور شهردار طالقان اظهار داشت: بمنظور مشاركت شهروندان در شادي بارش نعمت الهي، جشنواره ساخت آدم برفي در شهر طالقان برگزار شد. […]