برگزاری جلسه استقبال از ماه مهر و فصل بازگشایی مدارس
۱۸ شهریور ۱۳۹۸

برگزاری جلسه استقبال از ماه مهر و فصل بازگشایی مدارس

جلسه استقبال از ماه مهر و فصل بازگشایی مدارس با حضور مهندس قاسمپور شهردار طالقان، جناب آقابراری مدیریت آموزش و پرورش، مهندس گودرزی معاونت خدمات شهر و سایر مدیران مجموعه شهرداری و آموزش و پرورش برگزار شد. در این جلسه ریاست اداره آموزش و پرورش به بیان مشکلات و معضلات مدارس حوزه شهری در آغاز […]