برگزاری جلسه اقتصاد مقاومتی
۰۷ بهمن ۱۳۹۸

برگزاری جلسه اقتصاد مقاومتی

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه اعضای حاضر پیرامون پروژه های اقتصادی در زمینه های گردشگری، معادن و تولیدات در شهرستان به بحث و تبادل نظر پرداخته و راهکارهای موجود در خصوص تسریع در مکاتبات اداری جهت تسهیل و تسریع در درخواستهای مردمی را مورد بررسی قرار دادند، سپس  معاون شهردار طالقان […]