برگزاری جلسه تعیین تکلیف زباله های شهرستان طالقان
۲۳ تیر ۱۳۹۸

برگزاری جلسه تعیین تکلیف زباله های شهرستان طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، جلسه تعیین تکلیف زباله های شهرستان طالقان با محوریت شهرداری و مدیریت مهندس قاسمپور شهردار و با حضور مسئولین ادارات محیط زیست، بخشداری ها، منابع طبیعی، مسکن و شهرسازی و معاونت خدمات شهر در دفتر شهردار طالقان برگزار گردید . در این جلسه در خصوص مشخص نمودن نقاط مورد […]