برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان طالقان
۰۲ بهمن ۱۳۹۸

برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه پس از پیگیری مصوبات جلسه قبل و ارائه نقطه نظرات توسط اعضای حاضر، مهندس گودرزی در خصوص اقدامات شهرداری پیرامون تنظیم بازار شهرستان اظهار داشت: بازار شهرستان طالقان متاثر از گردشگر است و برنامه خاصی در این زمینه وجود ندارد لذا ضروریست کمیته تخصصی ویژه ای […]

۰۹ آذر ۱۳۹۸

برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه که با مدیریت فرماندار طالقان برگزار شد مهندس جهانی ضمن پی گیری مصوبات جلسات قبل نسبت به  ساماندهی و نظارت بر بازار شهرستان طالقان تاکید کرد، در ادامه مهندس قاسمپور اظهار کرد: پیرو مصوبات جلسات قبل و طبق دستور فرماندار، شهرداری طالقان تمرکز واحد حمل و […]

۲۳ آبان ۱۳۹۸

برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان،