برگزاری جلسه ستاد پشتیبانی و هماهنگي راهيان نور شهرستان طالقان
۱۵ آبان ۱۳۹۷

برگزاری جلسه ستاد پشتیبانی و هماهنگي راهيان نور شهرستان طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان: شهردار شهر طالقان در جلسه ستاد راهیان نور که برای تدارک سفر به مناطق جنگی تشکیل شده بود اظهار داشت: مسافران این سفر معنوی که میخواهند راهی مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس شوند باید امکانات سفر را فراهم کنیم تا بروند و از نزدیک با منطقه آشنا شوند […]