برگزاری جلسه شهردار و رئیس اداره برق طالقان
۰۱ شهریور ۱۳۹۸

برگزاری جلسه شهردار و رئیس اداره برق طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه مقرر گردید پس از شناسایی تیرهای مزاحم برق که ناش از عقب نشینی معابر ایجاد شده توسط شهرداری به اداره برق معرفی و اداره برق طالقان پس از طراحی‌  و برآورد هزینه آن و اخذ مجوزهای لازم در روزهای آتی، مشترکن باشهرداری نسبت به جابجایی آن […]