برگزاری جلسه شورای ترافیک شهرستان طالقان
۱۰ آبان ۱۳۹۷

برگزاری جلسه شورای ترافیک شهرستان طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، جلسه شورای ترافیک شهرستان طالقان روز پنجشنبه مورخه ۹۷/۸/۱۰ در دفتر مهندس صادقلو فرماندار طالقان برگزار شد. در این جلسه فرماندار طالقان از رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای بابت تعریض نقاط حادثه خیز جاده طالقان تا شهرک تشکر کرد. همچنین فرماندار از شهردار طالقان بابت […]