برگزاری جلسه قرارگاه پدافند زیستی
۲۳ اسفند ۱۳۹۸

برگزاری جلسه قرارگاه پدافند زیستی

در این جلسه اعضای حاضر در خصوص اقدامات صورت گرفته در سطح شهرستان در جهت مبارزه با شیوع ویروس کرونا به بحث و تبادل نظر پرداختند. مهندس جهانی فرماندار طالقان که مدیریت جلسه را بر عهده داشت از همه کسانیکه ۲۴ ساعته بصورت شبانه روزی چه در نقطه ورودی شهرستان و چه در سطح شهر […]

۰۴ اسفند ۱۳۹۸

برگزاری جلسه قرارگاه پدافند زیستی

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه اعضای حاضر در خصوص کنترل و پیشگیری از بیماریهای خاص بویژه کرونا به بحث و تبادل نظر پرداخته و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید. در ادامه این جلسه  مهندس گودرزی پیرامون مستقر نمودن اکیپ بهداشتی در ورودی شهر جهت ضدعفونی کردن مسافران و مهمانان در بدو ورود […]