برگزاری جلسه پلاک کوبی و نصب کد پستی منازل
۰۳ تیر ۱۳۹۸

برگزاری جلسه پلاک کوبی و نصب کد پستی منازل

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه جهت ارائه خدمات پستی به شهروندان، روش اجرای کد گذاری و پلاک کوبی منازل به منظور امکان دسترسی سریع و آسان به اطلاعات مربوط به مسکن ها، تسهیل در امور ارتباطات،  تسریع در ارائه خدماتِ ادارات خدمت رسان همچون آب، برق، تلفن، گاز، پست و اورژانس […]