برگزاری جلسه پیگیری سلامت آب شرب شهر طالقان
۰۲ شهریور ۱۳۹۸

برگزاری جلسه پیگیری سلامت آب شرب شهر طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، جلسه ای با حضور اعضای شورای اسلامی شهرطالقان و آقای یگانه مسئول اداره آب وفاضلاب شهری به منظور پیگیری سلامت آب شرب، تعرفه ها و نحوه احتساب قبوض ِ آب مشترکان برگزار شد.